Termeni si conditii

Termeni și condiții de utilizare

DEFINIȚII DE TERMENI

Horecaqrsmart.ro – site web, precum și ansamblul serviciilor accesibile pe acest website sau pe subdomeniile acestuia.
Furnizor – Horeca QR Smart SRL, identificat prin codul fiscal RO 44003580, cu sediul în Romania, București, sector 4, B-dul.
Constantin Brancoveanu, nr. 18, bl. B7, sc. 2, ap. 30,

Utilizator – persoană juridică, cu drept de utilizare platforma HORECA QR SMART rol dobândit prin înscrierea în platforma, acceptarea termenelor și condițiilor și achitarea facturilor emise de către Horeca QR Smart S.R.L.

Introducere

Prin accesarea platformei web și a site-ului de prezentare HORECA QR SMART, vă exprimați acordul fără echivoc cu privire
la prezentele termene și condiţii de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu aceşti termeni şi condiţii de utilizare, vă rugăm să nu folosiţi platforma HORECA QR SMART.
Prin înscrierea în platformă, utilizatorul (Administrator/Împuternicit/Delegat) certifică faptul că datele și informațiile furnizate sunt reale.
HORECA QR SMART isi rezervă dreptul de a aduce amendamente, modificări și dezvoltări ulterioare ale funcționalităților platformei web și din acest punct de vedere, poate modifica acești termeni și condiții în orice moment. Toate aceste modificări ulterioare vor fi aduse la cunoștință utilizatorului atât în cadrul platformei web, prin notificări periodice, cât și în cadrul site-ului web de prezentare, disponibil online la adresa web www.horecaqrsmart.ro
Totodata, prin crearea contului în cadrul platformei, veți fi notificat prin e-mail în ceea ce privește fiecare modificare ulterioară a platformei.
La crearea contului de utilizator în cadrul platformei,în mod obligatoriu, veți bifa că sunteți de acord cu Termenele și Condițiile specifice de utilizare dar și a oricăror alte prevederi conforme ale legislației în vigoare. Totodata, prin acceptarea și achitarea facturilor emise de către HORECA QR SMART S.R.L., certificați că sunteți de acord cu toate aceste specificații și termene în conformitate cu :
art. 9 din Legea comerțului electronic 365/2002, bifarea căsuței reprezintă o semnatură electronică, in sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001, având aceeași valoare cu o semnatură olografă.

Drepturile de Autor:

Toate informațiile, produsele sau aplicațiile conținute în acest website sunt proprietatea S.C. Horeca QR Smart S.R.L., care își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura website-ului în orice moment.
Întregul conținut al domeniului HORECA QR SMART cat si a subdomeniilor aferente, este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate.
Toate drepturile referitoare la pagini, conținutul și prezentarea website-ului sunt detinute de S.C. Horeca QR Smart S.R.L..
Este interzisă copierea, modificarea, afișarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licențierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conținutului în orice scop fără confirmarea scrisă din partea S.C. Horeca QR Smart S.R.L

Date cu caracter personal folosite în aplicație

Utilizatorul poate solicita creare unui cont unic de utilizare al platformei web, prin transmiterea unui solicitări în format electronic către furnizor, prin accesarea adresei web https://www.inscriere.horecaqrsmart.ro
În cadrul acesteia veți regăsi o serie de informații solicitate a căror drept scop este acela de a vă permite accesul și activarea permisiunilor la funcționalitățile platformei HORECA QR SMART.
Crearea unui cont nou de utilizator pentru beneficiarul aplicației, dar și de conturi auxiliare pentru personalul angajat al acestuia, implică furnizarea unor informații cu caracter personal, dintre căre amintim:
– Nume și prenume; – Telefon de contact;
– E-mail; – Adresă sediu social;
– Informații persoană juridică – CUI,
– Adresa local beneficiar;
Având în vedere transmiterea tuturor acestor informații, beneficiarul declară și confirmă urmatoarele:
– Toate informațiile pentru înregistrare pe care le furnizaţi sunt corecte, precise şi nu induc în eroare;
– Datele și informațiile furnizate sunt reale la momentul completării cererii;
– Dumneavoastră sunteți administratorul sau reprezentantul legal al societații beneficiare pe care o înscrieți în platforma HORECA QR SMART, sau aveți o aprobare a reprezentantului legal pentru a înscrie entitatea juridică reprezentată. În caz contrar, ințelegeți că Furnizorul poate bloca accesul dumneavoastră în platformă și vă poate solicita să dovediți că sunteți reprezentantul legal al firmei sau că aveți aprobare pentru a înscrie societatea în platforma HORECA QR SMART.

Specificații și cerințe tehnice pentru dezvoltare și utilizare platformă

Trăim într-o eră a tehnologiei în continuă dezvoltare iar acest lucru este aplicabil în mod clar și industriei HoReCa. Dezvoltarea platformei Horeca QR Smart a implicat o muncă de echipă precum și alocarea unor resurse considerabile din dorința de a oferi o soluție completă, sigură și care să raspundă prompt posibilelor atacuri apărute pe linia securității cibernetice.

Acțiuni interzize utilizatorului

Platforma HORECA QR SMART poate fi utilizată doar în scopul în care aceasta este disponibilă și în scopul de a oferi soluții digitalizate afacerilor din domeniul HoReCa cât și clienților acestora prin asigurarea unui flux digital complet în ceea ce privește interacțiunea clienților cu procesul de lansare și finalizare a comenzilor acestora.
Prin acțiuni interzise utilizatorului includem, dar fără a ne limita la:
– Sustragerea, extragerea sau utilizarea neautorizată a platformei și serviciilor oferite de HORECA QR SMART, fără acordul scris al furnizorului;
– Colectarea numelor de utilizator, a adreselor de e-mail ale acestora prin orice mijloace electronice sau de altă natură, în scopul de trimite email-uri nesolicitate;
– Tentative de conectare neautorizată la platforma web;
– Încercări de conectare sau utilizare automată a fișierelor și platformei web, inclusiv scripturi sau programe informatice, pentru a destabiliza bazele de date, fișierele și structura HORECA QR SMART;
– Utilizarea anumitor boți, algoritmi, roboti sau instrumente care sunt interzise pe linia prevenției securității cibernetice;
– Asumarea unei identități false;
– Utilizarea contului unui utilizator fără acordul scris al acestuia;
– Folosirea oricăror informații obţinute prin intermediul platformei web în scopul de a hărţui, abuza sau prejudicia o altă persoană;
– Utilizarea serviciilor furnizorului ca parte din orice efort de a concura cu acesta sau de a presta servicii ca agent sau reprezentant;
– Decompilarea sau descifrarea oricăror fișiere sau elemente existente în soluția tehnică utilizată în dezvoltarea platformei HORECA QR SMART;
– Utilizarea platformei web într-o masură sau manieră care să contravină legilor și regulamentelor aplicabile stabile de legislația în vigoare.

Cerințe tehnice - Descriere

PHP Versiunea 7.0 sau mai sus.
MySQL Versiune 5.6 or greater.
HTTPS Aplicat la nivel de domeniu web.
Sistem de operare Windows, Mac, iOs, Android

Browser web cu acces la internet


Mozilla Firefox, versiuni recomandate:85.0+ | 86.0+ | 87.0+ | 88.0+ | 89.0 – 01 Iunie2021
Google Chrome, versiuni recomandate:87.0 – 17 Noiembrie 2020 | 88.0 – 19 Ianuarie 2021 | 89.0 – 09 Martie 2021 | 90.0 – 14 Aprilie 2021 | 91.0 – 25 Mai 2021
Safari, versiuni recomandate:12.0+ | 13.0+ | 14.0+ | 15.0 Microsoft Edge, versiuni recomandate:89.0+ – Martie 2021 | 90.0+ – Aprilie 2021 |91.0 – Iunie 2021

PHPMyAdmin – instrument scris în limbaj PHP destinat gestionării serverului de baze de date MySQL. Acesta a fost utilizat cu predilecție pentru următoarele acțiuni:
• Crearea și suprimarea bazelor de date;
• Gestionarea utilizatorilor bazelor de date și impunerea drepturilor lor de acces;
• Crearea, modificarea și suprimarea tabelelor bazelor de date;
• Inserarea, editarea și ștergerea înregistrărilor din tabelele bazelor de date;
• Exportarea datelor din bazele de date folosind diferite formate;
• Tastarea și executarea comenzilor SQL necesare creării tabelelor și manipulării datelor;
• Importarea datelor din fișiere XLSX, CSV sau SQL.
Ținând cond de faptul că această soluție software implică o serie de elemente tehnologice, digitale și de securitate, aflate într-o continuă dezvoltare la nivel global, prezenta versiune HORECA QR SMART – QRSmart 1.0, cuprinde o serie de proceduri și standarde de lucru care pot fi dezvoltate ulterior în dorința de a oferi noi soluții digitale benefice atât furnizorilor cât și clienților HoReCa.
După cum am precizat anterior, lansarea acestor viitoare update-uri va fi facută publică beneficiarilor HORECA QR SMART după finalizarea tuturor proceselor de testare și validare a noilor funcționalități.